Advertisement

Pets

Pets & There Affecting Bonuses
pets Damage boost Drop Rate Double Drop Rate Other affects
Alien.png
Alien Pet N Y - 2% N N
Shadow.png
Shadow Pet N Y - 4% N N
All-seer.png
All-Seer Jr. Y - Mage 7% N N N
Obelisk.png
Obelisk Jr. Y - Range 7% N N N
Exodia.png
Exodia Jr. Y - Melee 7% N N N
Hopepet.png
Hope Guardian (0.5x) Y N N N
Hopepet.png
Hope Guardian (1.0x) Y N N N
Hopepet.png
Hope Guardian (1.5x) Y N N N
Hopepet.png
Hope Guardian (2.0x) Y N N N
Hopepetend.png
Hope Guardian (2.5x) Y N N N
Babybroly.png
Baby Broly N N 2% 5% Mage Accuracy (not damage)
Ssjbroly.png
Ssj Broly N 5% N 10% Mage Accuracy (not damage)
Mightymboss.png
Ferocious Fiend Jr. N N N 10% Melee Accuracy (not damage)
Skelagon.png
Skelagon Pet N N N 10% Ranged Accuracy (not damage)
Wizard.png
Wizard Jr. Y - Mage 10% N N N
Ffpet.png
Fearful Fighter Jr Y - Melee 15% N N N
Ffpet.png
Fearful Jr (e) Y - Melee 15% 15% +15% N
Mmpet.png
Maniacal Magician jr Y - Mage 15% N N N
Mmpet.png
Magician jr(e) Y - Mage 15% 15% +15% N
Ssjrpet.png
Scary Sorcerer jr Y - Mage 15% N N N
Ssjrpet.png
Scary jr(e) Y - Mage 15% 15% +15% N
Sspet.png
Super Soldier Jr. Y - Melee 15% N N N
Sspet.png
Super Jr (e) Y - Melee 15% 15% +15% N
Troubletpet.png
Troubled Trooper Jr. Y - Range 15% N N N
Troubletpet.png
Trooper Jr (e) Y - Range 15% 15% +15% N
Ttpet.png
Terrifying Titan Jr. Y - Melee 15% N N N
Ttpet.png
Terrifying Jr (e) Y - Melee 15% 15% +15% N
Wwpet.png
Woeful Warrior Jr Y - Melee 15% N N N
Wwpet.png
Woeful Jr (e) Y - Melee 15% 15% +15% N
Ownerpet.png
Owner Pet Y - All Styles 10% Y - 50% N N
Contentpet.png
Content Pet Y/N Y/N Y/N Y/N
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.